הגדרה עבור LM-C5000

פעל על פי השלבים הבאים כדי להגדיר את המדפסת בפעם הראשונה או להוסיף מחשב למדפסת שכבר מוגדרת.

1 הכנת המדפסת

למידע על הגדרת החומרה של המדפסת עיין במדריך ההגדרה המודפס.

2 הורדה וחיבור

לאחר שתוריד את התוכנה החינמית למכשיר תוכל לחבר אותו למדפסת.

הורד »

3 מכשירים נוספים?

ניתן להוסיף מחשבים ומכשירים חכמים נוספים. היכנס לאתר http://epson.sn מהמכשיר החדש!


הורדת מנהל ההתקן למדפסת ב-PCL או PS3 (‏PostScript3)

בקר באתר התמיכה של Epson Support והורד את מנהלי ההתקנים.

בדוק במסמכים הנלווים למדפסת אם היא תומכת בשפות ההדפסה PCL או PS3.

למידע נוסף, ניתן להוריד את המדריכים גם מהאתר.

http://www.epson.eu/Support (אירופה)

http://support.epson.net/‎ (מחוץ לאירופה)