CW-C4030

ברוך הבא!

このページでは日本以外の国で販売されている製品の情報を提供しています。日本で販売されている製品の情報は以下をご覧ください。

エプソン販売のサポート&ダウンロードページ(ラベルプリンター)

תוכנה תואמת

הורדת מנהל ההתקן של המוצר, כלי השירות וכו'.

מדריכים למוצר

בדיקת מדריכי הפעלה של המוצר.

הגדרות חיבור אלחוטי

הגדר את הטלפון החכם או הטאבלט שלך לחיבור למדפסת באמצעות Wi-Fi.