XP-7100 Series

התקנה

הכנת המדפסת

לחץ על ► למעבר לשלב הבא

דלג

אתה מוכן לשלב הבא!

התקן את אפליקציית ההדפסה של Epson בהתקן הנייד שלך.

לאחר השלמת ההתקנה, עבור לשלב 3.

App Store Google Play

ניתן להוריד את האפליקציה מה-App Store של Apple Inc.‎ או מ-Google Play של Google Inc.‎‏.

התחבר

  הגדר את המדפסת, ההתקן החכם והאפליקציה להדפסה.

הגדר עכשיו »