M15140 Series

התקנה

הכנת המדפסת

לחץ על ► למעבר לשלב הבא

דלג

אתה מוכן לשלב הבא!

התקן את אפליקציית ההדפסה של Epson בהתקן הנייד שלך.

אפשר לפתוח את האפליקציה ברגע שהיא מותקנת וההתקנה תתחיל.

App Store Google Play

ניתן להוריד את האפליקציה מה-App Store של Apple Inc.‎ או מ-Google Play של Google Inc.‎‏.

אם ההתקנה לא מתחילה, אפשר ללחוץ כאן. »