ET-8550 Series

התקנה

התקנה קלה בעזרת Epson Smart Panel

התקן את אפליקציית ההדפסה של Epson בהתקן הנייד שלך.

אפשר לפתוח את האפליקציה ברגע שהיא מותקנת וההתקנה תתחיל.

App Store Google Play

ניתן להוריד את האפליקציה מה-App Store של Apple Inc.‎ או מ-Google Play של Google Inc.‎‏.

אם ההתקנה לא מתחילה, אפשר ללחוץ כאן. »