איך ברצונך להגדיר?

 
  • התחברות באמצעות נתב (מומלץ)

שיטת חיבור זו זמינה כשיש נקודת גישה (ראוטר אלחוטי) בבית או במשרד. מומלץ להשתמש בשיטת חיבור זו, מכיוון שכך ניתן להשתמש בשירות Epson Connect דרך האינטרנט.


 
  • חיבור ישיר (Wi-Fi Direct)

בחר בשיטת חיבור זו אם אין לך נקודת גישה (ראוטר אלחוטי). כך תחבר את המדפסת ישירות למכשיר החכם. ניתן לחבר עד ארבעה מכשירים חכמים למדפסת, אך שירותי האינטרנט לא יהיו זמינים, מכיוון שזוהי רשת מקומית.


 
  • התחברות למדפסת שכבר מחוברת לרשת

אם המדפסת כבר חוברה לרשת, חבר את המכשיר החכם לאותה הרשת שאליה המדפסת מחוברת. כך תוכל לגשת למדפסת מהמכשיר החכם.

 
  • אם המכשיר החכם מחובר לנקודת גישה ייעודית (ראוטר אלחוטי)

אם יש נקודת גישה אחרת (ראוטר אלחוטי) המשמשת לחיבור למחשב, חבר את המכשיר החכם לאותה נקודת גישה. אם אין נקודות גישה אחרות (ראוטרים אלחוטיים) מלבד נקודת הגישה שמשמשת לחיבור למכשיר החכם, חבר את המדפסת לאותה נקודת גישה.
אם המדפסת לא מחוברת לרשת, בחר באפשרות "חיבור באמצעות נקודת גישה (מומלץ)". אם המדפסת כבר מחוברת לרשת, בחר באפשרות "חיבור למדפסת שמחוברת לרשת".


 
  • אם ברצונך לחבר את המכשיר החכם למדפסת, אך אינך רוצה לחבר אותו לאותה הרשת שאליה המדפסת מחוברת

חבר את המכשיר החכם למדפסת ישירות (Wi-Fi Direct). המדפסת תהיה זמינה בחיבור באמצעות רשת Wi-Fi ובחיבור ישיר (Wi-Fi Direct).


 
  • אם אתה משתמש בשיתוף אינטרנט (שיתוף אינטרנט) במכשיר הנייד

אי אפשר להתחבר למדפסת מהמכשיר החכם כשמשתמשים בשיתוף אינטרנט במכשיר החכם. השבת את שיתוף האינטרנט והתחבר למדפסת.
אם המדפסת לא מחוברת לרשת, בחר באפשרות "חיבור באמצעות נקודת גישה (מומלץ)". אם המדפסת כבר מחוברת לרשת, בחר באפשרות "חיבור למדפסת שמחוברת לרשת".