تنظیم WF-M5190 Series

مراحل عنوان شده در زیر را برای تنظیم چاپگر برای اولین بار یا زمانی که رایانه را به چاپگری متصل می کنید که از قبل تنظیم شده است، دنبال کنید.

1 چاپگرتان را آماده کنید

چاپگر را برای اولین تنظیم آماده کنید.

مشاهده »

2. دانلود و اتصال

بعد از اینکه نرم افزار رایگان را برای دستگاهتان دانلود کردید، می توانید اتصال را به چاپگرتان برقرار کنید.

دانلود »

3 دستگاه های بیشتری دارید؟

می توانید رایانه و دستگاه های هوشمند بیشتری را اضافه کنید. از دستگاه جدید به سایت http://epson.sn بروید!


دانلود درایور چاپگر PCL یا PS3(PostScript3)‎

از وب سایت Epson Support در زیر دیدن کنید و درایورها را دانلود کنید.

برای اطلاع از اینکه آیا چاپگر از زبان های چاپ PCL یا PS3 پشتیبانی می کند یا خیر، به اسناد مربوط به چاپگر مراجعه کنید.

همچنین می توانید دفترچه های راهنما را از وب سایت دانلود کرده و اطلاعات دقیقی را در اختیار داشته باشید.

http://www.epson.eu/Support (اروپا)

http://support.epson.net/ (خارج از اروپا)