XP-5150 Series

تنظیم

آماده سازی چاپگر

برای رفتن به مرحله بعد روی ► کلیک کنید

رد شدن

برای مرحله بعد آماده هستید!

برنامه چاپ Epson را در دستگاه هوشمند نصب کنید.

به محض نصب برنامه می توانید آن را اجرا کنید. راه اندازی فوراً انجام می شود.

توسط Google Inc. می توانید برنامه را از Google Play بارگیری کنید.

اگر راه اندازی انجام نشد روی این قسمت کلیک کنید. »