چگونه می خواهید تنظیم کنید؟

  • اتصال از طریق روتر بی سیم (توصیه می شود)

با این کار در صورت وجود روتر LAN بی سیم در خانه یا محل کار (نقطه دسترسی) متصل شوید. این روش برای دسترسی خدمات Epson Connect که به اینترنت نیاز دارند مناسب است.


  • اتصال مستقیم (Wi-Fi Direct)

این روش اتصال برای زمانی است که از روتر بی سیم در خانه یا محل کار استفاده نمی کنید. چاپگر و دستگاه هوشمند مستقیماً به یکدیگر وصل می شوند. می توانید حداکثر به هشت دستگاه هوشمند متصل شوید. به دلیل اینکه Wi-Fi Direct یک شبکه محلی است که به اینترنت وصل نمی شود، نمی توانید از سرویس هایی استفاده کنید که از اینترنت استفاده می کنند. فقط زمانی که از چاپگر استفاده می کنید می توانید متصل شوید. در این روش می توانید تنظیمات Wi-Fi Direct را برای دستگاه هوشمند انجام دهید.


  • به چاپگری وصل شوید که قبلاً به شبکه تان وصل شده باشد

وقتی چاپگر به شبکه وصل می شود، دستگاه هوشمند را به همان شبکه (SSID) چاپگر وصل کنید. می توانید از طریق دستگاه هوشمند از چاپگر استفاده کنید.

  • هنگامی که نمی دانید چگونه تنظیمات Wi-Fi را برای دستگاه تلفن همراه انجام دهید

صفحه تنظیمات Wi-Fi را برای دستگاه تلفن همراه نمایش دهید، شبکه ای را که می خواهید به آن متصل شوید انتخاب کنید و سپس رمز عبور را وارد کنید.

  • وقتی از iPhone یا iPad (دستگاه iOS) استفاده می کنید

[Settings] - [Wi-Fi] را برای نمایش صفحه Wi-Fi انتخاب کنید.
Wi-Fi را روشن کنید، سپس روی شبکه ای که می خواهید به آن وصل شوید از لیست شبکه ضربه بزنید. رمز عبور را روی صفحه وارد کردن رمز عبور وارد کنید و سپس روی [Join] ضربه بزنید.

  • وقتی از دستگاه Android استفاده می کنید

[Settings] - [Wi-Fi] را برای نمایش صفحه Wi-Fi انتخاب کنید.
Wi-Fi را روشن کنید، سپس روی شبکه ای که می خواهید به آن وصل شوید از لیست شبکه ضربه بزنید. رمز عبور شبکه را وارد کنید و سپس روی [Connect] ضربه بزنید.


  • وقتی رمز عبور روتر بی سیم را نمی دانید

بررسی کنید اطلاعات روی برچسب روتر بی سیم درج شده باشد. رمز عبور روی برچسب ممکن است به صورت "Encryption Key"، "XXX Key" یا سایر عبارت ها درج شده باشد. اگر از روتر بی سیم با تنظیمات پیش فرض آن استفاده می کنید، از رمز عبور نوشته شده روی برچسب استفاده می شود. اگر هیچ اطلاعاتی پیدا نکردید، به اسناد ارائه شده همراه با روتر بی‌سیم مراجعه کنید.


  • هنگامی که دستگاه تلفن همراه به یک روتر موبایل اختصاصی متصل است

وقتی روتر بی سیم (نقطه دسترسی) برای کامپیوتر دارید، دستگاه هوشمند و چاپگر را به آن وصل کنید. وقتی روتر بی سیم ندارید، چاپگر را به روتر همراهی وصل کنید که دستگاه هوشمند به آن وصل است.
اگر چاپگر به شبکه وصل نیست، "اتصال از طریق روتر بی سیم" را انتخاب کنید. بعد از اتصال به شبکه، "اتصال به یک چاپگر که به شبکه متصل است" را انتخاب کنید.


  • اگر نمی خواهید دستگاه هوشمند را به شبکه Wi-Fi وصل کنید (SSID) که چاپگر به آن وصل است

چاپگر و دستگاه هوشمند را مستقیماً با استفاده از Wi-Fi Direct وصل کنید. می توانید از چاپگر از طریق اتصال Wi-Fi با استفاده از روتر بی سیم و اتصال مستقیم با استفاده از Wi-Fi Direct استفاده کنید.


  • اگر از تترینگ (اشتراک گذاری اینترنت) در دستگاه تلفن همراه استفاده می کنید

وقتی شما از اتصال با یک دستگاه دیگر در دستگاه هوشمند استفاده می کنید، نمی توانید از طریق دستگاه هوشمند به چاپگر وصل شوید. اتصال با یک دستگاه دیگر را غیر فعال کرده و سپس به چاپگر وصل شوید.
اگر چاپگر به شبکه وصل نیست، "اتصال از طریق روتر بی سیم" را انتخاب کنید. بعد از اتصال به شبکه، "اتصال به یک چاپگر که به شبکه متصل است" را انتخاب کنید.