Kui teie printer on juba jaotises “Printerid ja skannerid” kuvatud, siis valige oma printer ja klõpsake kustutamiseks [–]. Lisage printeri draiver ja faksi draiver (faksimisfunktsiooniga mudelitel) vastavalt alltoodud juhistele.
Klõpsake nupul [+].
Valige Add Printer or Scanner.
Valige loendist Epsoni printer.
Valige printeri nimele vastav draiver.
Klõpsake suvandil Add.

Vaadake allpool toodud tabelit, et kontrollida, kas tegite õige valiku.
Ühendusmeetod
Printeri draiver
Faksi draiver
USB
EPSON XXXXXX
FAX XXXXXX (USB)
Võrk
EPSONXXXXXX YYYYYY
FAX EPSONYYYYYY(IP) või
FAX EPSONZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ(IP)
* XXXXXX = toote nimi. YYYYYY = 6-kohaline MAC-aadress. ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ = IP-aadress
Märkus.
Kui olete draiveri(d) lisanud, tuleb need uuesti lisada vaid siis, kui muudate ühendusmeetodit või kasutate teist toodet.
Veenduge, et toode oleks sisse lülitatud ja nõuetekohaselt USB-kaabli või võrguühenduse abil arvutiga ühendatud.
Faksi draiveri leidmiseks võib kuluda veidi aega. Oodake, kuni faksi draiver on loendis kuvatud, ja lisage seejärel faksi draiver, järgides ülal toodud suuniseid.