Häälestus SC-R5000L Series

Printeri esmakordsel häälestamisel või juba häälestatud printerile arvuti lisamisel järgige allpool toodud suuniseid.

1. Printeri ettevalmistamine

Printeri riistvara häälestamise üksikasjad leiate paberkandjal häälestusjuhendist.

2. Allalaadimine ja ühendamine

Kui olete laadinud seadme jaoks alla tasuta tarkvara, saate alustada printeriga ühenduse loomist.

Download »

3. Lisaseadmed

Saate lisada rohkem arvuteid ja nutiseadmeid. Minge uuest seadmest veebisaidile http://epson.sn!