Kuidas soovite häälestada?

 
  • Ühendage ruuteri kaudu (soovitatav)

See ühendusmeetod on kättesaadav, kui te kasutate kodus või kontoris pääsupunkti (juhtmeta ruuterit). Me soovitame seda ühendusmeetodit, sest siis saate kasutada internetipõhist teenust Epson Connect.


 
  • Otse ühendamine (Wi-Fi Direct)

Valige see ühendusmeetod, kui te ei kasuta pääsupunkti (juhtmeta ruuterit). Ühendage printer ja nutiseade otse. Saate ühendada printeriga kuni neli nutiseadet, kuid internetiteenused ei ole kättesaadavad, kuna see on kohalik võrk.


 
  • Ühenduse lioomine printeriga, mis on juba võrguga ühendatud

Kui teie printer on juba võrguga ühendatud, ühendage nutiseade sama võrguga kui printer. Seejärel on printer kättesaadav nutiseadmest.

 
  • Kui teie nutiseade on ühendatud pääsupunktiga (juhtmeta ruuteriga)

Kui arvuti ühendamiseks on olemas teine pääsupunkt (juhtmeta ruuter), ühendage nutiseade selle pääsupunktiga. Kui pole ühtegi pääsupunkti (juhtmeta ruuterit) peale selle, mida kasutatakse nutiseadme ühendamiseks, ühendage printer selle pääsupunktiga.
Kui printer ei ole võrguga ühendatud, valige käsk "Ühendamine pääsupunkti kaudu (soovitatav)". Kui printer on juba võrguga ühendatud, valige käsk "Loo ühendus printeriga, mis on ühendatud võrguga".


 
  • Kui te soovite ühendada nutiseadme printeriga, kuid ei soovi ühendada seda printeriga samasse võrku

Ühendage nutiseade printeriga otse (Wi-Fi Direct). Seejärel on printer kättesaadav Wi-Fi-ühenduse ja otseühenduse (Wi-Fi Direct) kaudu.


 
  • Kui kasutate mobiilseadmes jagamist (Interneti jagamist).

Te ei saa ühendada printerit nutiseadmest, kui te kasutate interneti jagamist nutiseadmes. Keelake interneti jagamine ja seejärel ühendage printer.
Kui printer ei ole võrguga ühendatud, valige käsk "Ühendamine pääsupunkti kaudu (soovitatav)". Kui printer on juba võrguga ühendatud, valige käsk "Loo ühendus printeriga, mis on ühendatud võrguga".