Σε περίπτωση που ο εκτυπωτής σας προβάλλεται ήδη στο “Εκτυπωτές & Σαρωτές", επιλέξτε τον εκτυπωτή σας και κατόπιν κάντε κλικ στο πλήκτρο [–] για διαγραφή. Προσθέστε τον οδηγό εκτυπωτή και τον οδηγό φαξ (για μοντέλα με λειτουργία φαξ) σύμφωνα με τις οδηγίες πιο κάτω.
Κάντε κλικ στο κουμπί [+].
Επιλέξτε Add Printer or Scanner.
Επιλέξτε τον εκτυπωτή Epson από τη λίστα.
Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης που αναφέρει τον εκτυπωτή σας.
Πατήστε Add.

Ελέγξτε τον παρακάτω πίνακα, για να βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό.
Μέθοδος σύνδεσης
Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή
Πρόγραμμα οδήγησης φαξ
USB
EPSON XXXXXX
FAX XXXXXX (USB)
Δίκτυο
EPSONXXXXXX YYYYYY
FAX EPSONYYYYYY(IP) ή
FAX EPSONZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ(IP)
* XXXXXX = όνομα προϊόντος. YYYYYY = Διεύθυνση MAC 6 ψηφία. ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ = Διεύθυνση IP
Σημείωση:
Μόλις προσθέσετε τα προγράμματα οδήγησης, δεν θα χρειαστεί να τα προσθέσετε ξανά, εκτός και αν αλλάξετε τη μέθοδο σύνδεσης ή χρησιμοποιήσετε άλλο προϊόν.
Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι ενεργό και σωστά συνδεδεμένο στον υπολογιστή μέσω σύνδεσης USB ή δικτύου.
Η αναζήτηση του προγράμματος οδήγησης φαξ μπορεί να διαρκέσει λίγη ώρα. Περιμένετε να εμφανιστεί το πρόγραμμα οδήγησης στη λίστα και, στη συνέχεια, προσθέστε το πρόγραμμα οδήγησης φαξ, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία.