Πώς επιθυμείτε να προβείτε σε εγκατάσταση;

 
  • Σύνδεση μέσω δρομολογητή (Συνιστάται)

Η συγκεκριμένη μέθοδος σύνδεσης είναι διαθέσιμη όταν έχετε ένα σημείο προσπέλασης (ασύρματο δρομολογητή) στο σπίτι ή στο γραφείο σας. Προτείνουμε αυτή τη μέθοδο σύνδεσης καθώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Epson Connect μέσω του διαδικτύου.


 
  • Απευθείας σύνδεση (Wi-Fi Direct)

Επιλέξτε αυτή τη μέθοδο σύνδεσης εάν δεν έχετε σημείο προσπέλασης (ασύρματο δρομολογητή). Συνδέστε τον εκτυπωτή και την έξυπνη συσκευή απευθείας. Μπορείτε να συνδέσετε έως τέσσερις έξυπνες συσκευές στον εκτυπωτή, ωστόσο οι υπηρεσίες διαδικτύου δεν είναι διαθέσιμες καθώς το δίκτυο είναι τοπικό.


 
  • Συνδεθείτε σε εκτυπωτή που είναι ήδη συνδεδεμένος στο δίκτυό σας

Εάν ο εκτυπωτής σας είναι ήδη συνδεδεμένος στο δίκτυο, επανασυνδέστε την έξυπνη συσκευή στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής θα είναι τότε διαθέσιμος από την έξυπνη συσκευή.

 
  • Εάν η έξυπνη συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε ειδικό σημείο προσπέλασης (ασύρματο δρομολογητή)

Εάν υπάρχει διαφορετικό σημείο προσπέλασης (ασύρματος δρομολογητής) για σύνδεση στον υπολογιστή, συνδέστε την έξυπνη συσκευή στο συγκεκριμένο σημείο προσπέλασης. Εάν δεν υπάρχουν άλλα σημεία προσπέλασης (ασύρματοι δρομολογητές) πέραν του σημείου προσπέλασης για σύνδεση στην έξυπνη συσκευή, συνδέστε τον εκτυπωτή στο συγκεκριμένο σημείο προσπέλασης.
Επιλέξτε "Σύνδεση μέσω Σημείου Προσπέλασης (Προτείνεται)" όταν ο εκτυπωτής δεν είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο. Επιλέξτε "Σύνδεση σε εκτυπωτή που είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο" όταν ο εκτυπωτής είναι ήδη συνδεδεμένος στο δίκτυο.


 
  • Εάν επιθυμείτε να συνδέσετε την έξυπνη συσκευή στον εκτυπωτή, αλλά δεν επιθυμείτε σύνδεση στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Συνδέστε την έξυπνη συσκευή στον εκτυπωτή απευθείας (Wi-Fi Direct). Ο εκτυπωτής είναι στη συνέχεια διαθέσιμος σε σύνδεση Wi-Fi και σε απευθείας σύνδεση (Wi-Fi Direct).


 
  • Εάν χρησιμοποιείτε τη σύνδεση (κοινή χρήση Διαδικτύου) στην κινητή συσκευή

Δεν μπορείτε να συνδεθείτε στον εκτυπωτή από την έξυπνη συσκευή όταν χρησιμοποιείτε tethering στην έξυπνη συσκευή. Απενεργοποιήστε το tethering και κατόπιν συνδεθείτε στον εκτυπωτή.
Επιλέξτε "Σύνδεση μέσω Σημείου Προσπέλασης (Προτείνεται)" όταν ο εκτυπωτής δεν είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο. Επιλέξτε "Σύνδεση σε εκτυπωτή που είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο" όταν ο εκτυπωτής είναι ήδη συνδεδεμένος στο δίκτυο.