Hvis din printer allerede vises i "Printere og Scannere", skal du vælge din printer, og klikke på knappen [–] for at slette den. Tilføj printerdriveren og faxdriveren (på modeller med en fax-funktion) i henhold til nedenstående anvisninger.
Klik på [+]-knappen.
Vælg Tilføj printer eller scanner.
Vælg Epson-printeren fra listen.
Vælg den driver, der nævner printeren.
Klik på Tilføj.

Se tabellen nedenfor for at sikre, at du har valgt korrekt.
Tilslutningsmetode
Printerdriver
Faxdriver
USB
EPSON XXXXXX
FAX XXXXXX (USB)
Netværk
EPSONXXXXXX YYYYYY
FAX EPSONYYYYYY(IP) eller
FAX EPSONZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ(IP)
* XXXXXX = produktnavn. YYYYYY = MAC-adresse 6 cifre. ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ = IP-adresse
Bemærk:
Når du har tilføjet driver(e), behøver du ikke at tilføje dem igen, med mindre du ændrer forbindelsesmoden eller bruger et andet produkt.
Kontroller, at printeren er tændt og korrekt tilsluttet til din computer vha. en USB- eller netværksforbindelse.
Det kan tage nogen tid at finde faxdriveren. Vent, indtil faxdriveren vises på listen, og tilføj så faxdriveren vha. den samme procedure.