Pokud je vaše tiskárna zobrazena v části „Tiskárny a skenery“, vyberte ji a klepnutím na tlačítko [–] ji odstraňte. Přidejte ovladač tiskárny a faxu (pro modely s funkcí faxu) podle následujících pokynů.
Klikněte na tlačítko [+].
Vyberte možnost Přidat tiskárnu nebo skener.
Vyberte ze seznamu svou tiskárnu Epson.
Vyberte ovladač podle názvu vaší tiskárny.
Klikněte na tlačítko Přidat.

V níže uvedené tabulce zkontrolujte, že jste vybrali ten správný.
Způsob připojení
Ovladač tiskárny
Ovladač faxu
USB
EPSON XXXXXX
FAX XXXXXX (USB)
Síť
EPSONXXXXXX YYYYYY
FAX EPSONYYYYYY (IP) nebo
FAX EPSONZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ (IP)
* XXXXXX = název produktu. YYYYYY = MAC adresa, 6 číslic. ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ = adresa IP
Poznámka:
Jakmile jste ovladače jednou přidali, už je nemusíte přidávat znovu. Jedině, že byste změnili způsob připojení nebo použili jiný produkt.
Ujistěte se, že je produkt zapnutý a správně připojený k počítači pomocí kabelu USB nebo síťového připojení.
Vyhledávání ovladače může chvíli trvat. Počkejte, až se v seznamu zobrazí ovladač faxu, a pak stejným způsobem přidejte ovladač faxu.