E-850 Series

Dodatečný software

Windows/Mac OS X

Služba EPSON Software Updater instaluje další software. Může aktualizovat i firmware tiskárny a instalovaný software.
Pokud služba EPSON Software Updater není nainstalována, postupujte podle kroků uvedených v části [2. Stažení a připojení] na stránce [Nastavení].


1. Spusťte službu Epson Software Updater

  • Windows 10

Klikněte na tlačítko Start, klikněte na Všechny aplikace a vyberte možnost [Epson Software] > [Epson Software Updater].


  • Windows 8.1 / Windows 8

Zadejte název softwaru pomocí ovládacího tlačítka Hledat a poté vyberte ikonu, která se zobrazí.


  • Windows 7 / Windows Vista / Windows XP

Klikněte na tlačítko Start, klikněte na tlačítko Všechny programy (nebo Programy), vyberte [Epson Software] > [Epson Software Updater].

Vyberte [Přesunout] > [Aplikace] > [Epson Software] > [EPSON Software Updater].


2. Vyberte ze seznamu nejaktuálnějšího softwaru název softwaru, který chcete nainstalovat, a poté ho nainstalujte.

Pokud používáte mnoho produktů, vyberte názvy modelů.
V seznamu jsou uvedeny názvy aktualizovaného softwaru a softwaru distribuovaného z webu.