Jak chcete provést nastavení?

  • Připojte se prostřednictvím bezdrátového směrovače (doporučeno)

Jedná se o způsob připojení pro domácí nebo kancelářské sítě, které jsou připojeny pomocí bezdrátového směrovače. Tuto metodu doporučujeme, protože vám umožňuje používat služby Epson Connect, které používají internet. Budete potřebovat heslo pro bezdrátový směrovač. Tato metoda umožňuje nastavení Wi-Fi pro tiskárnu pomocí aplikace Epson iPrint.


  • Připojit přímo (Wi-Fi Direct)

Toto je způsob připojení, pokud nepoužíváte bezdrátový směrovač doma nebo v kanceláři. Tiskárna a chytré zařízení jsou již přímo propojeny. Můžete se připojit až k osmi chytrým zařízením. Vzhledem k tomu, že Wi-Fi Direct je lokální síť, která se nepřipojí k Internetu, nemůžete používat služby, které využívají internet. Můžete se připojit pouze při použití tiskárny. Tato metoda umožňuje provést nastavení rozhraní Wi-Fi Direct pro vaše chytré zařízení.


  • Připojte se k tiskárně, která je již připojená k síti

Pokud je tiskárna připojena k síti, připojte chytré zařízení do stejné sítě (SSID) jako je tiskárna. Tiskárnu můžete používat z chytrého zařízení.

  • Když nevíte, jak provést nastavení Wi-Fi pro mobilní zařízení

Zobrazte obrazovku nastavení Wi-Fi pro mobilní zařízení, vyberte síť, ke které se chcete připojit, a zadejte heslo.

  • Pokud používáte iPhone nebo iPad (zařízení se systémem iOS)

Chcete-li zobrazit obrazovku Wi-Fi, vyberte [Nastavení] - [Wi-Fi].
Zapněte Wi-Fi a pak klepněte v seznamu sítí na síť, ke které se chcete připojit. Zadejte heslo na obrazovce pro zadání hesla a klepněte na [Připojit].

  • Když používáte zařízení Android

Chcete-li zobrazit obrazovku Wi-Fi, vyberte [Nastavení] - [Wi-Fi].
Zapněte Wi-Fi a pak klepněte v seznamu sítí na síť, ke které se chcete připojit. Zadejte heslo pro síť a klepněte na [Připojit].


  • Pokud neznáte heslo pro bezdrátový směrovač

Zjistěte, zda tento údaj není uveden na štítku bezdrátového směrovače. Na tomto štítku může být heslo označeno jako „Encryption Key“, „XXX Key“ atd. Používáte-li bezdrátový směrovač s jeho výchozími nastaveními, použije se heslo zapsané na štítku. Pokud nemůžete žádný údaj najít, prostudujte si dokumentaci dodanou s bezdrátovým směrovačem.


  • Když je mobilní zařízení připojeno k vyhrazenému mobilnímu směrovači

Pokud máte bezdrátový směrovač (přístupový bod) pro váš počítač, připojte k němu chytré zařízení a tiskárnu. Pokud nemáte bezdrátový směrovač, připojte tiskárnu k mobilnímu směrovači, ke kterému se chytré zařízení připojuje.
Pokud tiskárna není připojena k síti, zvolte možnost „Připojení přes bezdrátový směrovač“. Pokud je připojen k síti, zvolte možnost „Připojit k tiskárně, která je připojena k síti“.


  • Pokud nechcete připojit chytré zařízení k síti Wi-Fi (SSID), ke které je tiskárna připojena

Připojte tiskárnu a chytré zařízení přímo pomocí technologie Wi-Fi Direct. Tiskárnu můžete používat přes Wi-Fi připojení pomocí bezdrátového směrovače a přímým připojením pomocí technologie Wi-Fi Direct.


  • Pokud na mobilním zařízení používáte tethering (sdílení internetu).

Používáte-li v chytrém zařízení sdílení, nelze se z chytrého zařízení připojit k tiskárně. Deaktivujte sdílení a potom se připojte k tiskárně.
Pokud tiskárna není připojena k síti, zvolte možnost „Připojení přes bezdrátový směrovač“. Pokud je připojen k síti, zvolte možnost „Připojit k tiskárně, která je připojena k síti“.