Si la impressora ja apareix a "Impressores i escàners", seleccioneu-la i premeu el botó [–] per suprimir-la. Afegiu el controlador de la impressora i el controlador del fax (per a models amb funció de fax) segons les instruccions següents.
Feu clic al botó [+].
Seleccioneu Add Printer or Scanner.
Seleccioneu la vostra impressora Epson a la llista.
Seleccioneu el controlador amb el nom de la impressora.
Feu clic a Add.

Per assegurar-vos que heu seleccionat l'opció correcta, comproveu la taula següent.
Mètode de connexió
Controlador d'impressora
Controlador de fax
USB
EPSON XXXXXX
FAX XXXXXX (USB)
Xarxa
EPSONXXXXXX YYYYYY
FAX EPSONYYYYYY(IP) o
FAX EPSONZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ(IP)
* XXXXXX = nom del producte. YYYYYY = adreça MAC de 6 dígits. ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ = adreça IP
Nota:
Un cop hàgiu afegit els controladors, ja no els haureu de tornar a afegir tret que canvieu el mètode de connexió o que utilitzeu un producte diferent.
Comproveu que el producte estigui engegat i connectat correctament a l'ordinador mitjançant una connexió USB o de xarxa.
La cerca del controlador del fax pot trigar una mica. Espereu fins que el controlador del fax es mostri a la llista i, a continuació, afegiu-lo seguint el mateix procediment.