L11050 Series

Подготовка на Вашия принтер

Вижте видео за настройка »

Инсталирайте софтуера на Вашия Windows компютър и свържете към принтера.

Изтегляне »

Пуснете изтегления файл.