Ако Вашият принтер вече е показан в “Принтери и скенери”, изберете принтера и щракнете върху бутона [–] за изтриване. Добавете драйвера за принтер и драйвера за факс (за модели с факс функция) според инструкциите по-долу.
Кликнете върху бутона [+].
Изберете Add Printer or Scanner.
Изберете вашия принтер Epson от списъка.
Изберете драйвера, носещ името на вашия принтер.
Кликнете върху Add.

Проверете в таблицата по-долу, за да сте сигурни, че сте избрали правилния драйвер.
Метод на свързване
Драйвер на принтера
Драйвер на факса
USB
EPSON XXXXXX
FAX XXXXXX (USB)
Мрежа
EPSONXXXXXX YYYYYY
FAX EPSONYYYYYY(IP) или
FAX EPSONZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ(IP)
* XXXXXX = име на продукта. YYYYYY = 6-цифрен MAC адрес. ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ = IP адрес
Забележка:
След като добавите драйвера(ите), не е необходимо да го правите отново, освен ако не сменяте метода на свързване или не използвате различен продукт.
Уверете се, че продуктът е включен и е свързан правилно към компютъра чрез USB или мрежова връзка.
Търсенето на драйвера на факса може да отнеме известно време. Изчакайте драйверът на факса да се покаже в списъка и след това го добавете посредством същата процедура.