Настройка за WF-4720 Series

Следвайте стъпките по-долу, за да конфигурирате принтера, когато го използвате за първи път или когато добавяте компютър към вече конфигуриран принтер.

1 Подгответе принтера си

Вижте ръководството за конфигуриране на хартията за повече информация относно конфигурирането на хардуера на принтера.

2 Изтеглете и свържете

След като изтеглите безплатния софтуер за вашето устройство, можете да започнете свързването към принтера.

Изтегляне »

3 Имате още устройства?

Можете да добавите още компютри и смартустройства. Отворете следния сайт http://epson.sn от новото устройство!


PCL или PS3 (PostScript3) драйвер на принтера се изтегля

Посетете следния уеб сайт на Epson за поддръжка и изтеглете драйверите.

Направете справка с документацията на принтера, за да разберете дали той поддържа PCL или PS3 език за принтер.

От уеб сайта можете да изтеглите и ръководства с подробна информация.

http://www.epson.eu/Support (в Европа)

http://support.epson.net/ (извън Европ)