Настройка за SC-T3400 Series

Следвайте стъпките по-долу, за да конфигурирате принтера, когато го използвате за първи път или когато добавяте компютър към вече конфигуриран принтер.

1 Подгответе принтера си

Вижте ръководството за конфигуриране на хартията за повече информация относно конфигурирането на хардуера на принтера.

2 Изтеглете и свържете

След като изтеглите безплатния софтуер за вашето устройство, можете да започнете свързването към принтера.

Изтегляне »

3 Имате още устройства?

Можете да добавите още компютри и смартустройства. Отворете следния сайт http://epson.sn от новото устройство!