PX-S05 Series

Допълнителен софтуер

Windows/Mac OS X

EPSON Software Updater инсталира допълнителен софтуер. Той може също така да актуализира фърмуера на принтера, както и инсталирания софтуер.
Ако EPSON Software Updater не е инсталиран, моля, следвайте стъпките в [2 Изтегляне и свързване] на страницата [Конфигуриране].


1. Стартирайте EPSON Software Updater.

  • Windows 10

Щракнете върху бутон Старт, щракнете върху Всички приложения, изберете [Epson Software] > [Epson Software Updater].


  • Windows 8.1/Windows 8

Въведете името на софтуера в Препратка за търсене и след това изберете иконата, която се извежда.


  • Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Кликнете върху бутона Старт, кликнете върху Всички програми (или върху Програми), изберете [Epson Software] > [Epson Software Updater].

Изберете [Move] > [Application] > [Epson Software] > [EPSON Software Updater].


2. Изберете името на софтуера, който желаете да инсталирате, от списъка на най-новия софтуер и след това го инсталирайте.

Ако използвате много продукти, моля, изберете имената на моделите.
В списъка са посочени имената на актуализираните софтуерни програми и на софтуерните програми, които се разпространяват по Интернет.