Как да се извърши настройката?

  • Свързване чрез безжичен маршрутизатор (препоръчва се)

Това е методът на свързване за мрежи в дома или офиса, свързани чрез безжичен маршрутизатор. Препоръчваме този метод на свързване, защото Ви позволява да използвате услугите Epson Connect, които използват интернет. Ще Ви е необходима паролата на Вашия безжичен маршрутизатор. Този метод Ви дава възможност да конфигурирате Wi-Fi настройки за принтера посредством Epson iPrint.


  • Директно свързване (Wi-Fi Direct)

Това е методът на свързване, когато не използвате безжичен маршрутизатор в дома или офиса. Принтерът и смарт устройството са свързани директно. Можете да свържете до осем смарт устройства. Тъй като Wi-Fi Direct е локална мрежа, която не се свързва към интернет, не можете да използвате услуги, които използват интернет. Можете да се свържете само чрез принтера. Този метод Ви позволява да конфигурирате настройки Wi-Fi Direct за Вашето смарт устройство.


  • Свързване към принтер, който вече е свързан към Вашата мрежа

Когато принтерът е свързан към мрежа, свържете смарт устройството към същата мрежа (SSID) като принтера. Може да използвате принтера от смарт устройството.

  • Когато не знаете как да направите Wi-Fi настройки за мобилното устройство

Покажете екрана с Wi-Fi настройки за мобилното устройство, изберете мрежата, към която искате да се свържете, след което въведете паролата.

  • Когато използвате iPhone или iPad (iOS устройство)

Изберете [Settings] - [Wi-Fi], за да покажете екрана Wi-Fi.
Включете Wi-Fi, след което натиснете мрежата, към която искате да се свържете, от списъка с мрежи. Въведете парола в екрана за въвеждане на парола, след което натиснете [Join].

  • Когато използвате Android устройство

Изберете [Settings] - [Wi-Fi], за да покажете екрана Wi-Fi.
Включете Wi-Fi, след което натиснете мрежата, към която искате да се свържете, от списъка с мрежи. Въведете паролата за мрежата, след което натиснете [Connect].


  • Когато не знаете паролата за безжичния маршрутизатор

Проверете дали информацията не е написана върху етикета на безжичния маршрутизатор. На етикета паролата може да е написана като „Encryption Key“, „XXX Key“ и други. Ако използвате безжичен маршрутизатор с настройки по подразбиране, използвайте паролата, написана върху етикета. Ако не можете да откриете информация, вижте документацията, предоставена заедно с безжичния маршрутизатор.


  • Когато мобилното устройство е свързано към специален мобилен рутер

Когато имате безжичен маршрутизатор (точка за достъп) за Вашия компютър, свържете смарт устройството и принтера към него. Когато нямате безжичен маршрутизатор, свържете принтера към мобилния маршрутизатор, към който се свързва смарт устройството.
Когато принтерът не е свързан към мрежа, изберете "Свързване чрез безжичен маршрутизатор". Когато той е свързан към мрежа, изберете "Свързване към принтер, свързан към мрежа".


  • Когато не искате да свържете смарт устройството към Wi-Fi мрежата (SSID), към която е свързан принтерът

Свържете директно принтера и смарт устройството чрез Wi-Fi Direct. Може да използвате принтера през Wi-Fi връзка с помощта на безжичен маршрутизатор и чрез директна връзка с помощта на Wi-Fi Direct.


  • Ако използвате тетъринг (интернет споделяне) на мобилното устройство

Не можете да свържете принтера от смарт устройство, когато използвате тетеринг на смарт устройство. Забранете тетеринг, след което свържете към принтера.
Когато принтерът не е свързан към мрежа, изберете “Свързване чрез безжичен маршрутизатор”. Когато той е свързан към мрежа, изберете "Свързване към принтер, свързан към мрежа".