Guia de l'usuari (HTML)

Guia de l'usuari (PDF)

Posició de la placa d'identificació

Consells

ReadyPrint


Aneu a Epson.com per comprovar si el servei ReadyPrint està disponible al vostre país.