Guia de l'usuari (PDF)

Posició de la placa d'identificació

Consells