מדריך וידאו

מדריך למשתמש (HTML)

מדריך למשתמש (PDF)

התחל כאן

Position of nameplate