Μπορείτε να εκτυπώσετε οδηγίες για συνήθεις λειτορυγίες και να τις καρφιτσώσετε σε ένα τοίχο ή θέση κοντά στον εκτυπωτή σας.
Τα PDF εκτυπώνοντα σε μέγεθος A3. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία «Αφίσα 2x1» για να εκτυπώσετε σε μέγεθος A2.

poster print

Δημιουργία αφίσας »Οι μη υποστηριζόμενες γλώσσες εμφανίζονται στα Αγγλικά.

Basic Operations

Download

Allocated Layout and 2-Sided Copying

Download

Copying by Enlarging or Reducing

Download

Copying Envelopes or Postcards

Download

Loading Paper

Download